Spring til indhold

Stikprøvekontrol

Hvert år udtager Vordingborg Kommune 15 % af foreningerne til stikprøvekontrol. Dette gælder henholdsvis for medlems- og lokaletilskud. Dette sker umiddelbart efter ansøgningsfristen den 31. januar.

Ved for sent eller manglende indberetning og dokumentation til stikprøvekontrol, vil hele tilskuddet for det pågældende år blive opkrævet.

Foreninger, der er udtaget til stikprøvekontrol vedrørende lokaletilskud, vil få besked om den nærmere procedure.

Udgifter, der ikke er dokumenteret med bilag bliver ikke medtaget i beregningen. Der rykkes IKKE for manglende bilag. Dokumentation for husleje kan være kopi af bankoverførsel eller lejekontrakt.

Skulle der være uoverensstemmelser mellem det indberettede i Foreningsportalen og medlemslisten, vil foreningen blive orienteret herom og tilskuddet reguleret. Ved større afvigelser har vi mulighed for at indhente medlemslister 3 år tilbage. Det efterfølgende år kan vi vælge at følge op på uoverensstemmelsen ved igen at kræve indsendelse af medlemslister.