Spring til indhold

Nye foreninger

Nye foreninger og foreninger, der ikke tidligere har modtaget lokaletilskud, skal kontakte Afdeling for Kultur og Fritid for at ansøge om lokaletilskud.

Foreninger, der godkendes som folkeoplysende i løbet af året, kan søge tilskud fra den måned, foreningen er godkendt. Tilskuddet beregnes dog først fra den måned, hvor vi modtager ansøgning om tilskud. Modtager vi eksempelvis ansøgningen i maj, vil tilskuddet blive beregnet med 8/12.