Spring til indhold

Nye ansøgninger

Hvis Vordingborg Kommune kan anvise et egnet lokale eller anlæg, kan vi undlade at imødekomme nye ansøgninger om lokaletilskud. Ved nye ansøgninger forstås ansøgninger:

  • fra nye foreninger
  • om nye lokaler
  • om udvidelse af timetal
  • om ombygning og udvidelse mv. af et eksisterende lokale, der ikke skyldes udefrakommende krav.

Vordingborg Kommune kan desuden undlade at give lokaletilskud til nye lokaler samt lejemål, hvis det medfører væsentlige merudgifter eller er en udvidelse af tilskudsgrundlaget.