Spring til indhold

Hvad kan der søges lokaletilskud til?

Foreninger kan søge om tilskud til egne og lejede lokaler og anlæg. Ved lokaler forstås også haller og klubhuse. Ved anlæg forstås lejrpladser, bowlingbaner, golfbaner, skydebaner, go-cart baner, springgrave, ridehaller, tennisbaner, kroketbaner og svømmehaller. Der gives tilskud til lejeudgifter og vedligeholdelse.

 Udgift            

 Beskrivelse

 Lejede 

 Egne 

 Lejeudgifter

Her medregnes udgifter til leje af ikke kommunale lokaler og anlæg, såvel faste som enkeltstående lejemål.

Der gives IKKE tilskud til livreddere, skoleje eller andre ydelser/udstyr, der bruges i forbindelse med udførelsen 
af aktiviteten.

 
X

 

 Renter af 
 prioritetsgæld

Her medregnes renter og bidrag af prioritetsgæld. Der gives IKKE tilskud til afdrag på prioritetsgælden.
Der gives IKKE tilskud til renter og afdrag på andre typer lån.

 

 

X

 Skatter og 
 afgifter

Her medregnes udgifter til ejendomskatter.

 

X

 Bygnings-
 forsikring

Her medregnes udgifter til forsikringen på bygningen. Der ydes IKKE tilskud til løsøre- og ansvarsforsikringer samt 
Falck-abonnement.

 

 
X

 Vedligeholdelse

Her medregnes udgifter til foreningens andel af udgifter til reparationer og udbedringer, som har til formål at 
genetablere lokalets/ anlæggets oprindelige standard.

Ved lejede lokaler skal det fremgå af lejekontrakten, at vedligeholdelse på hviler lejer.

Der ydes IKKE tilskud til inventar/løsøre.

X

X

 El-Udgifter    

Her kan medregnes faktiske udgifter til el. Evt. tilbagebetaling skal modregnes.

 X

 X

 Vandudgifter

Her kan medregnes faktiske udgifter til vand. Evt. tilbagebetaling skal modregnes.

 X

 X

 Varmeudgifter

Her kan medregnes faktiske udgifter til varme. Evt. tilbagebetaling skal modregnes.

X

X

 Rengøring

Her kan medregnes udgifter til rengøringsartikler og til aflønning af rengøringspersonale.

Der ydes IKKE tilskud til toiletpapir, håndsæbe og lignende.

X

X

 Opsyn

Her medregnes aflønning til fornødent opsyn med lokalet.

X

X