Spring til indhold

Der ydes ikke tilskud til

  • Lokaleudgifter i forbindelse med offentlige, entrégivende arrangementer.
  • Lokaleudgifter i forbindelse med arrangementer, hvis hovedformål er afholdelse af spil, herunder andespil, bingo og lignende, hvori der indgår økonomisk gevinst for foreningen.