Spring til indhold

Registrering af andre frivillige foreninger

Foreninger, organisationer og enkeltpersoner, der yder frivilligt arbejde til gavn for borgerne i Vordingborg Kommune, kan blive registreret i Foreningsportalen og søge om gratis lokaler.

Foreningsportalen gør også din forening eller din frivillige indsats synlig for borgerne i Vordingborg Kommune.

For at blive registreret i Foreningsportalen uden at være en folkeoplysende forening, skal foreningen have til formål at yde en frivillig indsats, der er:

  • Frivillig (uden fysisk, retslig eller økonomisk tvang)
  • Ulønnet (dog bortset fra godtgørelse til transport, telefon mv.)
  • Til gavn for andre end en selv og ens familie (adskilt fra familiær indsats)
  • Formelt organiseret (modsat en spontan handling som at følge en dame over vejen)
  • En aktiv indsats (medlemskab af frivillig forening er ikke i sig selv frivilligt arbejde).

FORENINGSPORTALEN

Du opretter en forening på Foreningsportalen. Gå ind under login og tryk på "Tilmeld forening". Udover at oprette foreninger så er Foreningsportalen også her, hvor du søger kommunale lokaler samt her andre borgere kan finde jeres forening. 

Det er dit eller din forenings ansvar at vedligeholde grundoplysningerne, herunder adresse, e-mail og telefon. Det er også foreningens ansvar at opdatere kontaktoplysninger på henholdsvis foreningsansvarlig og evt. andre kontaktpersoner. De oplysninger, der er registreret under grundoplysningerne, er offentligt tilgængelige. Man vælger selv, om oplysningerne på kontaktpersonerne skal være offentlig tilgængelige.

Det er ud fra disse kontaktoplysninger, at Afdeling for Kultur og Fritid sender forskellig information ud til foreninger. Det er derfor vigtigt, at oplysningerne bliver opdateret, så vigtig information ikke går tabt. 

Den enkelte forening kan ligeledes angive, hvilke aktiviteter foreningen tilbyder, og dermed vil borgere kunne søge i Foreningsportalen og finde de foreninger, der beskæftiger sig med deres interesser. 

Her kan du oprette en forening