Spring til indhold

Godkendelse af folkeoplysende foreninger

Som folkeoplysende forening har foreningen mulighed for at få anvist gratis kommunale lokaler samt at ansøge om medlems- og lokaletilskud.

For at blive godkendt som en folkeoplysende forening i Vordingborg Kommune, skal foreningen opfylde følgende betingelser:

  • Have formuleret et formål med foreningsdannelsen, som fremgår af vedtægten
  • Tilbyde folkeoplysende virksomhed efter folkeoplysningsloven
  • Have en bestyrelse på minimum tre medlemmer
  • Være demokratisk opbygget
  • Bygge på aktivt medlemskab og have mindst fem betalende medlemmer
  • Som udgangspunkt være åben for alle, som tilslutter sig foreningens formål
  • Være hjemmehørende i Vordingborg Kommune
  • Have en virksomhed, der er almennyttig og kontinuerlig.

I foreningens vedtægter skal det være beskrevet, hvad foreningens aktiver skal gå til ved foreningens ophør.

Foreninger kan løbende søge om at blive godkendt som folkeoplysende forening. ”Ansøgningen om at blive godkendt som folkeoplysende forening udarbejdes på Foreningsportalen. Tryk på "Registrer forening" på forsiden for at komme igang”.

Link til Foreningsportalen 

BØRNEATTEST

Samtlige folkeoplysende foreninger, der modtager tilskud og/eller får stillet kommunale lokaler til rådighed, skal erklære overfor Vordingborg Kommune, at de overholder loven omkring indhentelse af børneattester.

Dette gøres én gang årligt, hvor foreningen modtager en besked, hvor de bliver bedt om at bekræfte, at foreningen overholder reglerne om indhentning af de lovpligtige børneattester.

Erklæringen bekræfter, at foreningen indhenter børneattester i det omfang, foreningen ansætter eller beskæftiger personer, der som led i udførelsen af deres opgaver, skal have direkte kontakt med børn under 15 år. Det gælder også i tilfælde, hvor foreningen arrangerer, at eksempelvis forældre deltager i aktiviteter, hvor vedkommende har kontakt med børn under 15 år.

Erklæringen rummer en løbende forpligtelse for foreningen til gennem hele året at indhente børneattester, hvorfor også de foreninger, der ikke har kontakt med børn under 15 år, skal afgive erklæring.

Det er en forudsætning for at kunne indhente børneattest, at den person, som oplysningerne vedrører, giver sit samtykke. Du bestiller børneattester hos politiet.

FORENINGSPORTALEN

Ansøgningen om at blive godkendt som folkeoplysende forening udarbejdes på Foreningsportalen. Gå ind under login og tryk på "Tilmeld forening".

Foreningsportalen er foreningernes indgang til at ansøge om kommunale lokaler samt medlems- og lokaletilskud.

Det er den enkelte forenings eget ansvar at vedligeholde foreningsoplysningerne. Herunder foreningens adresse, e-mail og telefon. Derudover kontaktoplysninger på henholdsvis foreningsansvarlige, formand og kasserer. De oplysninger, der er registreret under grundoplysningerne, er offentligt tilgængelige. I vælger selv, om oplysningerne på jeres kontaktpersoner skal være offentligt tilgængelige.

Det er ud fra disse kontaktoplysninger, at Afdeling for Kultur og Fritid sender forskellig information ud til foreningerne. Det er derfor vigtigt, at oplysningerne bliver opdateret, så foreningen ikke går glip af vigtig information.

Den enkelte forening kan ligeledes angive, hvilke aktiviteter foreningen tilbyder, og dermed vil borgere kunne søge i portalen.

Link til Foreningsportalen