Spring til indhold

Foreninger for alle - 7. september

Kurset sætter fokus på, hvordan du som træner eller leder i foreningslivet får succes med inklusion af børn og unge i udsatte positioner. Det kan være indsigt om, hvad inklusion handler om, og nye handlemuligheder for at få børn og unge med særlige behov med ind i foreningslivets fællesskaber. Læs mere om kurset her ...