Spring til indhold

Kurser for foreninger

Som led i Folkeoplysningsrådets nye strategi har Rådet planlagt en række foreningskurser, der udbydes her i løbet af efteråret.
Kurserne, som er gratis, er for alle foreninger og frivillige, og vi vedlægger filer med en beskrivelse af de enkelte kurser, som finder sted på følgende datoer:

7. september Forening for alle v/Marie Fuglsang Brouer
21. september Få de unge med v/Søren Østergaard
2. oktober Frivillighed, sæt forældrene i spil v/Peter Erkmann
26. oktober Den attraktive forening v/Torben Stenstrup
9. november Den gode velkomst i foreningen v/Torben Stenstrup

Vi håber, at rigtig mange af jer vil blive inspireret og få glæde af de værktøjer og idéer kurserne giver.

Foreninger for alle - 7. september

Kurset sætter fokus på, hvordan du som træner eller leder i foreningslivet får succes med inklusion af børn og unge i udsatte positioner. Det kan være indsigt om, hvad inklusion handler om, og nye handlemuligheder for at få børn og unge med særlige behov med ind i foreningslivets fællesskaber. Læs mere om kurset her ...

Få de unge med - 21. september

På dette kursus får I konkrete ideer og værktøjer til, hvordan I får flere unge til at engagere sig i jeres foreninger. Det gælder både som deltagere i foreningernes aktiviteter, men særligt hvordan man kan inddrage unge i foreningernes organisatoriske arbejde og projekter. Læs mere om kurset her ...

Frivillighed - sæt forældrene i spil - 2. okt

Kom til en inspirerende formiddag med Peter Erkmann, hvor du vil få praktiske erfaringer fra en foreningsleder der har succes med at rekruttere forældre. Du får konkrete værktøjer med hjem, så du kan sætte gang i arbejdet med at få flere forældre som aktive i netop jeres forening. Læs mere om kurset her ...

Den attraktive forening - 26. oktober

Aftenen byder på inspiration til at styrke foreningsdemokratiet, sammenhængskraften og en række pointer om det at fremstå som en attraktiv forening i lokalsamfundet. Derudover giver aftenen forslag til konkrete arbejdsmetoder og personlige refleksioner om din egen ledelsestilgang for at blive en dygtig facilitator og få medlemmer og frivillige til at opleve relevante og givende fællesskaber. Læs mere her ...

Den gode velkomst hvordan? - 9. nov

Hvordan sætter foreningsledere i det frivillige foreningsarbejde fokus på den gode velkomst, når nye medlemmer og nye frivillige dukker op? Læs mere her ...