Spring til indhold

Registrering af frivillige

Enkeltpersoner, der yder frivilligt arbejde til gavn for borgerne i Vordingborg Kommune, kan blive registreret i Foreningsportalen og søge om gratis lokaler til det frivillige arbejde.

Foreningsportalen gør også din frivillige indsats synlig for andre borger i Vordingborg Kommune.

For at blive registreret som frivillig i Foreningsportalen skal du have til formål at yde en frivillig indsats, der er:

  • Frivillig (uden fysisk, retslig eller økonomisk tvang)
  • Ulønnet (dog bortset fra godtgørelse til transport, telefon m.v.)
  • Til gavn for andre end en selv og ens familie (adskilt fra familiær indsats)
  • Formelt organiseret (modsat en spontan handling som at følge en dame over vejen)
  • En aktiv indsats (medlemskab af frivillig forening er ikke i sig selv frivilligt arbejde).

FORENINGSPORTALEN

Du registrerer dig som frivillig i Foreningsportalen. Foreningsportalen er også indgangen til at søge kommunale lokaler. Du registrerer dig ved at gå ind under login og trykke på "Tilmeld forening".

Det er dit eget ansvar at vedligeholde grundoplysningerne, herunder adresse, e-mail og telefon. De oplysninger, der er registreret under grundoplysningerne, er offentligt tilgængelige. Man vælger selv, om oplysningerne på kontaktpersonerne skal være offentlig tilgængelige.

Du kan kan ligeledes angive, hvilke aktiviteter du tilbyder, og dermed vil borgere kunne søge i Foreningsportalen og se hvilken frivillig indsats du tilbyder. 

Det er ud fra kontaktoplysningerne, at Afdeling for Kultur, Fritid og Udvikling sender forskellig information ud til frivillige. Det er derfor vigtigt, at oplysningerne bliver opdateret, så vigtig information ikke går tabt. 

Du registrerer dig som frivillig her