Spring til indhold

Om at være frivillig

Vordingborg Kommune har udarbejdet en guide, der skal gøre det nemmere at være frivillig. I guiden kan du finde nyttige informationer om det at være frivillig. Her er f.eks. noget om forsikringsforhold, børneattester og tavshedspligt samt eksempler på, hvordan frivillige og Vordingborg Kommune kan indgå aftaler om frivilligt arbejde. Som inspiration og hjælp til at opbygge klare rammer for samarbejdet er der udarbejdet forslag til aftaler og partnerskaber.

Guiden er også til ledere og medarbejdere i Vordingborg Kommune, og den skal gøre det nemmere for de forskellige afdelinger og institutioner at samarbejde med frivillige. Desuden kan guiden være ramme for at styrke og udvikle nye former for samarbejder. 
Det vil variere fra arbejdsplads til arbejdsplads, hvordan samarbejdet bedst organiseres, og guiden er derfor først og fremmest tænkt som inspiration.