Spring til indhold

Satser til leder- og lærerløn

Godkendte folkeoplysende aftenskoler kan søge om tilskud til leder- og lærerløn. I Vordingborg Kommune ydes der tilskud til leder- og lærerløn med følgende andele og efter lønsatser fastlagt af Undervisningsministeriet: 

 Almen undervisning herunder studiekredse 
 og foredragsvirksomhed 
 (max 6. løntimer pr.  foredrag)   

 1/3 tilskud efter lønsatser fastlagt af
  Undervisningsministeriet

 Instrumentalundervisning

 5/7 tilskud efter lønsatser fastlagt af     Undervisningsministeriet

 Undervisning af deltagere med handicap i 
 relation til  undervisning i et konkret emne.

 7/9 tilskud efter lønsatser fastlagt af
  Undervisningsministeriet.

Løn til leder må højst udgøre 13 % af lærerlønnen.

Såfremt de samlede ansøgninger til leder- og lærerløn overstiger den afsatte budgetramme, nedsættes tilskudsbeløbet procentvis. I 2020 udgjorde tilskudsprocenten 86%.
Eksempel:

  Lærerløn til alm. undervisning

   41.000,00 

  Lederløn til alm. undervisning (max 13%)

   5.300,00

  Beregningsgrundlag

   46.300,00

  Tilskudsberettiget 1/3 tilskud    

  15.433,33

  Udbetalt tilskud 86%

  13.272,66