Spring til indhold

Fleksible undervisningsformer

Aftenskolerne har mulighed for at afsætte op til 40 % af det bevilligede tilskud (fratrukket 10 % puljen) til fleksible undervisningsformer.

Fleksibel undervisning kan eksempelvis være aktiviteter inden for følgende temaer: Integration, livsstilssygdomme, folkesundhed, forbrugeroplysning og brugerinddragelse.