Spring til indhold

Debatskabende aktiviteter

10 % af det bevilligede tilskud skal bruges til debatskabende aktivitet og skal ifølge folkeoplysningsloven opfylde følgende:

 • skal annonceres og være åben for alle
 • i det omfang, der er knyttet deltagerbetaling til aktiviteterne, skal størrelse heraf fremgå af annonceringen. Deltagerbetaling er ikke krævet
 • de debatskabende aktiviteter skal opfylde lovens formål
 • aktiviteterne skal foregå, så emnerne sættes ind i en bredere samfundsbetonet og helhedsorienteret ramme, og de skal rette sig mod brede målgrupper
 • emnerne skal være væsentlige, debatskabende og af interesse for fællesskabet
 • debatskabende aktiviteter skal tilbydes, så der i arrangementet foregår en debat, der inddrager deltagerne aktivt. Debatten skal indgå som en naturlig og væsentlig del af arrangementet
 • debatskabende aktiviteter kan foregå i et samarbejde med andre foreninger, organisationer, institutioner m.v.
 • aktiviteten må ikke være behandling, agitation, underholdning, valgkampagner, forkyndelser eller udbredelse af overtro, men der må gerne oplyses og skabes debat herom

Puljen kan ikke anvendes til:

 • befordring af deltagere
 • forplejning af og udgifter til overnatning for deltagere
 • materiel, herunder handicapbetingede udgifter af blivende værdi
 • entréudgifter for deltagere

Den enkelte forening skal aflægge særskilt regnskab.