Spring til indhold

For sent indsendte ansøgninger

Aftenskoler, der ansøger senere end ansøgningsfristen den 31. januar, vil blive reduceret i tilskud med 1/12 pr. løbende måned, fristen er overskredet. Eksempelvis, hvis ansøgningen modtages i løbet af februar udbetales tilskuddet med 11/12. Modtages ansøgningen i april udbetales tilskuddet med 9/12.