Spring til indhold

Debatskabende virksomhed

10 % af det bevilligede tilskud skal bruges til debatskabende aktivitet og skal ifølge folkeoplysningsloven opfylde følgende:

  • Annonceres og være åben for alle.
  • I det omfang, der er knyttet deltagerbetaling til aktiviteterne, skal størrelsen heraf fremgå af annonceringen. Deltagerbetaling er ikke et krav.
  • De debatskabende aktiviteter skal opfylde lovens formål.
  • Aktiviteterne skal foregå, så emnerne sættes ind i en bredere samfundsbetonet og helhedsorienteret ramme, og de skal rette sig mod brede målgrupper.
  • Emnerne skal være væsentlige, debatskabende og af interesse for fællesskabet.
  • Debatskabende aktiviteter skal tilbydes, så der i arrangementet foregår en debat, der inddrager deltagerne aktivt. Debatten skal indgå som en naturlig og væsentlig del af arrangementet.
  • Debatskabende aktiviteter kan foregå i et samarbejde med andre foreninger, organisationer, institutioner m.v.
  • Aktiviteten må ikke være behandling, agitation, underholdning, valgkampagner, forkyndelser eller udbredelse af overtro, men der må gerne oplyses og skabes debat herom.

Den enkelte forening skal aflægge særskilt regnskab.