Spring til indhold

Ansøgning om tilskud

Aftenskolerne ansøger om tilskud via Foreningsportalen.

Tilskuddet er bagudbetalt og beregnes dermed på baggrund af reelle tal. 

Foreningsportalen er åben for ansøgning om tilskud i perioden 15. december - 31. januar.
Der sendes information ud omkring dette via Foreningsportalen til alle foreningsansvarlige brugere, der er registreret i portalen.

En uge inden ansøgningsfristens udløb sender vi en påmindelse. Vi rykker IKKE yderligere for manglende ansøgninger.

Tilskuddet udbetales primo april. 

Det er foreningens eget ansvar at opdatere og vedligeholde foreningsoplysninger i Foreningsportalen.

Foreninger, der ansøger senere end ansøgningsfristen den 31. januar, vil få reduceret tilskuddet med 1/12 pr. løbende måned, fristen er overskredet. Eksempelvis, hvis ansøgningen modtages i løbet af februar måned, udbetales tilskuddet med 11/12. Modtages ansøgningen i april udbetales tilskuddet med 9/12.

Gå til Foreningsportalen