Spring til indhold

Børneattester

Samtlige foreninger og aftenskoler, der modtager tilskud og/eller får stillet kommunale lokaler til rådighed, skal erklære overfor Vordingborg Kommune, at de overholder loven omkring indhentelse af børneattester.

Vordingborg Kommune indhenter erklæringen en gang om året via Foreningsportalen. Foreningen skal bekræfte, at foreningen overholder reglerne om indhentning af de lovpligtige børneattester.

I erklæringen bekræfter foreningen, at foreningen indhenter børneattester i det omfang, at foreningen ansætter eller beskæftiger personer, der som led i udførelsen af deres opgaver, skal have direkte kontakt med børn under 15 år. Det gælder også i tilfælde, hvor foreningen arrangerer, at eksempelvis forældre deltager i aktiviteter, hvor de har kontakt med børn under 15 år. Det kan f.eks. være, når forældre deltager som frivillige for en forening ved et arrangement.

Erklæringen rummer en løbende forpligtelse for foreningen til gennem hele året at indhente børneattester, hvorfor også de foreninger og aftenskoler, der ikke har kontakt med børn under 15 år, på erklæringstidspunktet skal afgive en erklæring.

Det er en forudsætning for at kunne indhente børneattest, at den person, som oplysningerne vedrører, giver sit samtykke. Du bestiller børneattester hos politiet