Spring til indhold

For sent indsendte ansøgninger

Aftenskoler, der godkendes som folkeoplysende i løbet af året, er berettiget til tilskud fra den dag aftenskolen begynder sine aktiviteter. Tilskuddet udbetales det efterfølgende år. 

Bemærk at ansøgninger om lokaletilskud kun imødekommes, hvis det ikke er muligt at anvise et kommunalt lokale til aktiviteten. Kontakt derfor altid Afdeling for Kultur og Fritid ved nye ansøgninger om lokaletilskud.