Spring til indhold

Hvad kan der søges tilskud til

Der kan ansøges om tilskud til egne og lejede lokaler og anlæg. Ved lokaler forstås også haller og klubhuse. Ved anlæg forstås lejrpladser, bowlingbaner, golfbaner, skydebaner, go-cart baner, springgrave, ridehaller, tennisbaner, kroketbaner og svømmehaller. Hertil ydes der tilskud til såvel lejeudgifter og vedligeholdelse.

 Udgift            

 Beskrivelse

 Lejede

 Egne

 Lejeudgifter

 Her medregnes udgifter til leje af eksterne  
 lokaler og anlæg
 såvel faste som enkeltstående lejemål.

 Der ydes IKKE tilskud til livreddere, skoleje
 eller andre ydelser/udstyr, der bruges i
 forbindelse med udførelsen af aktiviteten.

 
X

 

 Renter af prioritetsgæld

 Her medregnes renter og bidrag af  
 prioritetsgæld.

 Der ydes IKKE tilskud til afdrag på prioritetsgælden. Der ydes IKKE tilskud til renter og afdrag på andre typer lån.

 

 

X

 Skatter og afgifter

 Her medregnes udgifter til ejendomskatter.

 

X

 Bygnings-
 forsikring

 Her medregnes udgifter til forsikringen på
 bygningen.

 Der ydes IKKE tilskud til løsøre- og ansvars-
 forsikringer samt Falck-abonnement.

 

 
X

 Vedligeholdelse

 Her medregnes udgifter til foreningens andel
 af udgifter til reparationer og udbedringer, som har til formål at genetablere lokalets/anlæggets oprindelige standard.

 Ved lejede lokaler, skal det fremgå af leje-
 kontrakten, at vedligeholdelse påhviler lejer.

 Der ydes IKKE tilskud til inventar/løsøre.

X

X

 EL-Udgifter    

 Her kan medregnes faktiske udgifter til EL.
 Evt. tilbagebetaling skal modregnes.

 X

 X

 Vandudgifter

 Her kan medregnes faktiske udgifter til vand.
 Evt. tilbagebetaling skal modregnes.

 X

 X

 Varmeudgifter

 Her kan medregnes faktiske udgifter til varme.
 Evt. tilbagebetaling skal modregnes.

X

X

 Rengøring

 Her kan medregnes udgifter til rengørings-
 artikler og til aflønning af rengøringspersonale.

 Der ydes IKKE tilskud til toiletpapir, håndsæbe
 og lignende.

X

X

 Opsyn

 Her medregnes aflønning til fornødent opsyn
 med lokalet.

X

X