Spring til indhold

Hvad kan der søges lokaletilskud til?

Vordingborg Kommune giver tilskud til driftsudgifterne til lokaler, der enten ejes eller lejes af aftenskolen, hvis kommunen ikke selv kan anvise egnede lokaler til aftenskolen. Tilskuddet ydes efter reglerne i Folkeoplysningsloven og tilskuddet kan udgøre min. 75% af den gældende takst, som udmeldes fra staten.

Der ydes tilskud til alle typer lokaler, herunder alm. lokaler, faglokaler, haller samt lokaler med særligt udstyr, der ejes eller lejes af foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning.

Overblik over typer af lokaletilskud

 Udgift            

 Beskrivelse

 Lejede

 Egne

 Lejeudgifter

 Her medregnes udgifter til leje af eksterne lokaler og anlæg
 såvel faste som enkeltstående lejemål.

 Der ydes IKKE tilskud til livreddere, skoleje eller andre ydelser/udstyr, der bruges i  forbindelse med udførelsen af aktiviteten.

 
X

 

 Renter af prioritetsgæld

 Her medregnes renter og bidrag af  
 prioritetsgæld.

 Der ydes IKKE tilskud til afdrag på prioritetsgælden. Der ydes IKKE tilskud  til renter og afdrag på andre typer lån.

 

 

X

 Skatter og afgifter

 Her medregnes udgifter til ejendomskatter afgifter vedrørende ejendommen.

 

X

 Bygnings-
 forsikring

 Her medregnes udgifter til forsikringen på bygningen.

 Der ydes IKKE tilskud til løsøre- og ansvarsforsikringer samt Falck-abonnement.

 

 
X

Vedligeholdelse

Her medregnes udgifter til almindeligt vedligehold. Ved lejede lokaler skal det fremgå af lejekontrakten, at vedligeholdelse påhviler lejer.

Der ydes IKKE tilskud til inventar/løsøre.

X

X

 EL-Udgifter    

 Her kan medregnes faktiske udgifter til EL. 

 X

 X

 Vandudgifter

 Her kan medregnes faktiske udgifter til vand.

 X

 X

 Varmeudgifter

 Her kan medregnes faktiske udgifter til varme.

X

X

 Rengøring

 Her kan medregnes udgifter til rengøringsartikler og til aflønning af rengøringspersonale.

 Der ydes IKKE tilskud til toiletpapir, håndsæbe og lignende.

X

X

 Opsyn

 Her medregnes aflønning til fornødent opsyn med lokalet.

X

X