Spring til indhold

Ansøgning om lokaletilskud

Aftenskoler søger om tilskud via Foreningsportalen. Tilskud udbetales bagudrettet på baggrund af reelle tal for tilskudsåret. Tilskud der udbetales i 2018 er altså tilskud for 2017 og beregnes ud fra reelle tal for 2017.

Foreningsportalen er åben for ansøgning om tilskud i perioden 15. december - 31. januar.  Der sendes information ud omkring dette via Foreningsportalen til de kontaktoplysninger, der er registreret under foreningens grundoplysninger i Foreningsportalen. Det er aftenskolens eget ansvar at opdatere og vedligeholde bruger- og foreningsoplysningerne i Foreningsportalen.

En uge inden ansøgningsfristens udløb sender vi en påmindelse. Vi rykker ikke yderligere for manglende ansøgninger. Tilskud, der er korrekt indberettet, udbetales senest 1. april. 

Ved ansøgning af lokaletilskud skal der opgives antal samlede aktivitetstimer. Ved ansøgningen skal der desuden vedhæftes: 

  • Dokumentation på lokaleleje
  • Dokumentation for andre ansøgte udgifter
  • Aftenskolens samlede regnskab