Spring til indhold

Lokaletilskud til aftenskoler

  • Vordingborg Kommune giver tilskud til driftsudgifterne til lokaler, der enten ejes eller lejes af aftenskolen, hvis kommunen ikke selv kan anvise egnede lokaler til aftenskolen.
  • Tilskuddet ydes efter reglerne i Folkeoplysningsloven og udgør 75% af den gældende takst fra Kulturministeriet.
  • Nye aftenskoler, der godkendes som folkeoplysende i løbet af året, er berettiget til tilskud fra den dag, aftenskolen begynder sine aktiviteter. Tilskuddet udbetales det efterfølgende år.

Ansøgning om lokaletilskud

Aftenskoler søger om tilskud via Foreningsportalen. Tilskud udbetales bagudrettet på baggrund af reelle tal for tilskudsåret. Tilskud der udbetales i 2018 er altså tilskud for 2017 og beregnes ud fra reelle tal for 2017.

Foreningsportalen er åben for ansøgning om tilskud i perioden 15. december - 31. januar.  Der sendes information ud omkring dette via Foreningsportalen til de kontaktoplysninger, der er registreret under foreningens grundoplysninger i Foreningsportalen. Det er aftenskolens eget ansvar at opdatere og vedligeholde bruger- og foreningsoplysningerne i Foreningsportalen.

En uge inden ansøgningsfristens udløb sender vi en påmindelse. Vi rykker ikke yderligere for manglende ansøgninger. Tilskud, der er korrekt indberettet, udbetales senest 1. april. 

Ved ansøgning af lokaletilskud skal der opgives antal samlede aktivitetstimer. Ved ansøgningen skal der desuden vedhæftes: 

  • Dokumentation på lokaleleje
  • Dokumentation for andre ansøgte udgifter
  • Aftenskolens samlede regnskab

Hvad kan der søges lokaletilskud til?

Vordingborg Kommune giver tilskud til driftsudgifterne til lokaler, der enten ejes eller lejes af aftenskolen, hvis kommunen ikke selv kan anvise egnede lokaler til aftenskolen. Tilskuddet ydes efter reglerne i Folkeoplysningsloven og tilskuddet kan udgøre min. 75% af den gældende takst, som udmeldes fra staten.

Der ydes tilskud til alle typer lokaler, herunder alm. lokaler, faglokaler, haller samt lokaler med særligt udstyr, der ejes eller lejes af foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning.

 Udgift            

 Beskrivelse

 Lejede

 Egne

 Lejeudgifter

 Her medregnes udgifter til leje af eksterne lokaler og anlæg
 såvel faste som enkeltstående lejemål.

 Der ydes IKKE tilskud til livreddere, skoleje eller andre ydelser/udstyr, der bruges i  forbindelse med udførelsen af aktiviteten.

 
X

 

 Renter af prioritetsgæld

 Her medregnes renter og bidrag af  
 prioritetsgæld.

 Der ydes IKKE tilskud til afdrag på prioritetsgælden. Der ydes IKKE tilskud  til renter og afdrag på andre typer lån.

 

 

X

 Skatter og afgifter

 Her medregnes udgifter til ejendomskatter afgifter vedrørende ejendommen.

 

X

 Bygnings-
 forsikring

 Her medregnes udgifter til forsikringen på bygningen.

 Der ydes IKKE tilskud til løsøre- og ansvarsforsikringer samt Falck-abonnement.

 

 
X

Vedligeholdelse

Her medregnes udgifter til almindeligt vedligehold. Ved lejede lokaler skal det fremgå af lejekontrakten, at vedligeholdelse påhviler lejer.

Der ydes IKKE tilskud til inventar/løsøre.

X

X

 EL-Udgifter    

 Her kan medregnes faktiske udgifter til EL. 

 X

 X

 Vandudgifter

 Her kan medregnes faktiske udgifter til vand.

 X

 X

 Varmeudgifter

 Her kan medregnes faktiske udgifter til varme.

X

X

 Rengøring

 Her kan medregnes udgifter til rengøringsartikler og til aflønning af rengøringspersonale.

 Der ydes IKKE tilskud til toiletpapir, håndsæbe og lignende.

X

X

 Opsyn

 Her medregnes aflønning til fornødent opsyn med lokalet.

X

X