Spring til indhold

Aftenskoler

Folkeoplysningsloven skelner mellem to typer af folkeoplysende arbejde; Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde, som typisk er idrætsforeninger eller spejderforeninger, og folkeoplysende voksenundervisning som især udbydes af det vi i daglig tale kender som aftenskoler.

Folkeoplysende voksenundervisning reguleres efter Folkeoplysningsloven. Heri beskrives det, at formålet med folkeoplysende voksenundervisning er at fremme demokratiforståelsen og aktivt medborgerskab, og med udgangspunkt i undervisningen at øge deltagernes almene og faglige indsigt og færdigheder. Sigtet er at styrke den enkeltes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundet.