Spring til indhold

Aftenskoler

Aftenskoler er skoler, der tilbyder undervisning til primært voksne borgere i fritiden. Det kan både være i ”skolefag” som sprog og matematik, men aftenskolerne tilbyder også en bred vifte af hobbyfag, der spænder fra husflid og klaverspil til yoga og efterfødselsgymnastik mv. Engang foregik undervisningen alene om aftenen, deraf navnet, men i dag foregår aktiviteterne også i dagtimerne.

Aftenskoler, i loven kaldet Folkeoplysende voksenundervisning, reguleres efter Folkeoplysningsloven. Heri står, at formålet med folkeoplysende voksenundervisning er at fremme demokratiforståelsen og aktivt medborgerskab, og med udgangspunkt i undervisningen at øge deltagernes almene og faglige indsigt og færdigheder. Sigtet er at styrke den enkeltes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundet.

Som aftenskole er det muligt at få anvist kommunale lokaler til aktiviteter samt at søge om tilskud til lærer- og lederløn og evt. lokaletilskud, hvis det ikke er muligt for kommunen at anvise egnede kommunale lokaler til aktiviteten. Det er folkeoplysningsloven der sætter rammerne for, hvordan lokaler og tilskud udmøntes.

Klik her og se aftenskolerne i Vordingborg Kommune