Spring til indhold

Det glæder Udvalget for Sundhed, Senior og Ældre, at stort set alle beboere på plejecentrene er vaccineret. Derudover er en stor del af medarbejderne også blevet vaccineret. Beboere, pårørende og bekendte - og alle medarbejdere gives en stor tak for at være kommet godt igennem 1½ år med mange besværligheder og afsavn grundet COVID-19. En tid, hvor vi har fulgt Sundhedsstyrelsens vejledning hver eneste dag.

Den 10. september ophørte de generelle særregler for Covid-19, men det henstilles at besøgende uanset vaccinationsstatus stadig lader sig teste inden besøg, da det er meget vigtigt at undgå lokale smitteudbrud på plejecentrene for at beskytte de svageste beboere.

Lad os holde fast i de gode vaner og stadig være opmærksom på afstand og god hygiejne . Yderligere oplysninger kan læses på kommunens hjemmeside - "Information om Coronavirus"

Ring til os

55 36 40 50