Spring til indhold

Fakturering og EAN-numre

Vi modtager kun elektroniske faktura. Det kræver et EAN-nummer.

Se kommunens EAN-numre

Vil du være sikker på, at din elektroniske faktura når frem til Vordingborg Kommune?

  • Som leverandør til Vordingborg Kommune skal du sende den elektroniske faktura og kreditnota i OIOUBL-format til os. Hvis du ikke selv har mulighed for at sende en faktura i elektronisk format, kan du benytte fakturablanketter fra virk.dk, der overholder OIOUBL-formatet.

Hvis den elektroniske fakturaer ikke er i det korrekte OIOUBL-format efter 1. september 2016, betyder det, at vi ikke modtager fakturaen og dermed får du ikke dine penge.

Fakturagebyrer

Vordingborg Kommune betaler ikke fakturagebyrer, ekspeditionsgebyrer eller administrationsgebyrer vedrørende fremsendelse af en elektronisk faktura. 

Følgende fremgår af Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside om opkrævning af gebyrer for elektronisk fakturaer:

Hverken loven eller bekendtgørelserne berører muligheden for at pålægge gebyrer. Det er derimod i lovens forarbejder forudsat, at indførelse af elektronisk fakturering også rummer besparelsespotentiale for leverandørerne, hvilket skulle fjerne behovet for gebyrer - uagtet at indførelse af elektronisk fakturering måtte medføre investeringsomkostninger for leverandørerne.

Indførelse af gebyr må derfor bero på den aftale, der er indgået mellem leverandøren og myndigheden, da dette påfører myndigheden en udgift (og dermed i realiteten er en prisforhøjelse).

Der kan derfor kun gyldigt pålægges gebyr, hvis leverandøren har en udtrykkelig ret til dette i form af en klausul i en samhandelsaftale (Aftaleloven) eller hvis parterne på anden vis udtrykkeligt har aftalt det. Pålægger leverandøren gebyr uden at det udtrykkeligt er aftalt, er myndigheden berettiget til at afvise det. Dvs. at eventuel gebyropkrævning skal fremgå tydeligt af handelsbetingelserne. Læs mere her: Faktureringspligten (Den Juridiske Vejledning)

 Har du spørgsmål?

  • Har du spørgsmål til opsætning af dit faktureringssystem, kan du kontakte din udbyder af faktureringssystem.
  • Har du i øvrigt spørgsmål til Nemhandel, kan du kontakte support@nemhandel.dk, eller på telefon 70 26 56 76, hverdage 10-14.
  • For mere generel information kan du kontakte Vordingborg Kommunes Afdeling for Økonomi og Personale på telefon 55 36 28 25. 

Vil du vide mere?

  • Du kan søge yderligere information på Nemhandels hjemmeside under NemHandel, hvor du også finder det lovgivningsmæssige grundlag.