Spring til indhold

Udbud af flytteydelser

Fælles Udbud Sjælland (FUS) udbyder et klyngeudbud på flytteydelser. Udbuddet omfatter en 4-årig rammeaftale på flytning af inventar samt mulighed for opbevaring af inventaret og evt. bortskaffelse af affald fra flytningen.

Udbuddet dækker følgende kommuner; Køge, Roskilde, Greve, Faxe, Næstved, Vordingborg, Ringsted og Holbæk.

Hver kommune er placeret på en delaftale. Det vil være muligt for tilbudsgiver at afgive tilbud på én eller flere af delaftalerne.

Hvis jeres virksomhed er interesseret i at deltage i udbuddet, kræver det online registrering i det internetbaserede eSourcing system CTM (EU-Supply) på https://eu.eu-supply.com/login.asp?B=FUS

Det er gratis at oprette sig som bruger i systemet, og når virksomheden er oprettet, opnås der adgang til alle FUS’ udbud - også de fremtidige.

Efter registrering kan virksomheden logge sig ind, hvorefter man kan se udbudsmaterialet, de spørgsmål, jeres virksomhed skal besvare i ESPD’et for at komme i betragtning samt tilhørende dokumenter, der skal afleveres på anmodning.

Deadline for at afgive tilbud i forbindelse med udbuddet er d. 23. marts 2023. Det er virksomhedens eget ansvar at få sendt alle dokumenter med den rette information inden deadline.

På baggrund af de indkommende tilbud vil de bedst egnede virksomheder blive udvalgt som fremtidig leverandør ud fra tildelingskriteriet laveste pris. Der vælges én leverandør pr. delaftale.

Yderligere oplysninger:

Der kan ikke rekvireres supplerende eller uddybende materiale, herunder udbudsmateriale. Al kommunikation mellem tilbudsgiver og FUS skal foregå via CTM (EU-Supply)

Bemærk venligst at både FUS’ og tilbudsgivers handlinger logges i systemet.

Ved tekniske spørgsmål til brugen af systemet, kontakt venligst EU-Supplys Support på tlf.: +45 70 20 80 14 eller mail: support@eu-supply.com