Spring til indhold

Private fællesveje på landet

  • Hvis du bor ud til en privat fællesvej på landet, skal du ikke søge om tilladelse hos en myndighed til at etablere en ny indkørsel eller ændre en eksisterende indkørsel.
  • Det er de private ejere af vejen, som skal give tilladelse.