Spring til indhold

Hvor skal du søge?

  • Vordingborg kommune: hvis du vil benytte et vejareal på kommuneveje og private fællesveje i byerne.
  • Vejdirektoratet: hvis du vil benytte et vejareal på en statsvej.
  • Vejeren/øvrige vejberettigede: hvis du skal benytte et vejareal på private fællesveje i landzone.