Spring til indhold

Hvor kan jeg holde parkeret med en erhvervsparkeringslicens?

  • Parkeringslicensen gælder for den eller de købstæder i kommunen, hvor du har forretningssted.
  • Det betyder eksempelvis, at hvis du har en licens til at parkere i Vordingborg, så gælder den ikke i Præstø og Stege.
  • Licensen fritager dig for at overholde tidsgrænsen for parkering på de offentlige parkeringspladser, som har mindst 2-timers parkering. Det betyder, at din bil kan holde parkeret på disse parkeringspladser hele dagen.
  • En erhvervsparkeringslicens giver dig ret til at parkere på ledige pladser på de parkeringspladser, som er omfattet af din licens. Men det giver dig ikke en garanti for, at der er en ledig plads.
  • Du skal stadig overholde færdselslovens almindelige regler om parkering. Kommunens parkeringsbekendtgørelse gælder også for dig. Fx skal du holde inden for parkeringsbåsens afmærkninger.
  • Du kan ikke holde tidsubegrænset på parkeringspladser med 1-times parkering eller 30-minutters parkering. Her skal du huske at stille din p-skive.
  • Parkeringslicensen giver dig heller ikke ret til at holde tidsubegrænset på private parkeringspladser.