Spring til indhold

Tilladelse til salg af alkohol og fødevarer

Alkohol:

  • Du skal have en lejlighedstilladelse fra Politiet, hvis du vil sælge alkohol til dit arrangement. 

Udfyld Politiets Ansøgning om alkoholbevilling og send den på mail til Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi

Du kan få yderligere information og vejledning ved henvende på mail til:
Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi eller på tlf. 55 33 14 48  kl. 8-12

OBS!! Ansøgningen skal være Politiet i hænde senest 12 uger før arrangementet, da tilladelsen skal vedlægges ansøgningen til byggemyndigheden .

Mad og fødevarer:

Hvis dit salg er under Fødevarestyrelsens bagatelgrænse, behøver du ingen særlig tilladelse til at sælge mad eller fødevarer til et arrangement. Du har ansvaret for, at aftagerne af din mad ikke bliver syge af den, og derfor skal du overholde de hygiejneregler, der findes.

På Fødevarestyrelsens hjemmeside kan du læse mere om, hvornår salg af fødevarer er under bagatelgrænsen, og hvilke regler du skal følge.

Har du brug for flere oplysninger kan du kontakte Fødevarestyrelsen.