Spring til indhold

Tilladelse til anvendelse af veje, pladser og grønne områder

  • Skal arrangementet kun foregå på et grønt område, skal du sende ansøgningen som mail til Trafik, Park og Havne
  • Skal arrangementet foregå på et vejareal (fortove og rabatter er også en del af vejarealet), skal du søge via et af de to links nedenfor.
  • Skal arrangementet foregå på både vejareal og grønt område, søges der samlet for begge dele via et af de to links nedenfor. 
  • Skal du bruge et vejareal til filmoptagelser -så læs vejledningen.
  • Regulativ for veje, torve og pladser.

Yderligere vejledning vil du finde på begge nedenstående links.

For virksomheder - ansøgning om råden over vejareal (virk.dk)

For privatpersoner - ansøgning om råden over vejareal (borger.dk)

OBS!! Ansøgningen skal være os i hænde senest 4 uger før arrangementet.