Spring til indhold

Præhospital Center Region Sjælland

Arrangements- og eventtype

Præhospitalt Center vil gerne modtage forudgående information ved følgende arrangementer og events:

  • ​Musikarrangementer, kræmmermarkeder og festivaler
  • Cykelløb med mange deltagere, som kan påvirke trafikken
  • Motor- og rallyløb, med eller uden offentlig adgang iht. gældende regler fx DASU og DMU
  • Nationale og internationale idræts- og sportsmesterskaber
  • Større anmeldte demonstrationer, som kan påvirke trafikal infrastruktur
  • Større motionsløb, som kan påvirke trafikal infrastruktur
  • Øvelser afholdt i kredsen med deltagelse af flere myndigheder
  • Besøg fra Kongehuset og andre væsentlige VIP

Fælles for ovenstående er, at det er arrangementer, som kan have indflydelse på den omkringliggende infrastruktur i form af vejbegrænsninger, større forsamling af mennesker, særlig riscici eller indebærer uforudsigelig og risikobetonet adfærd.

På Præhospital risikovurdering af arrangementer i Region Sjælland finder ansøgningsformular og vejledning.

OBS!! Ansøgningen skal være Regionsjælland i hænde senest 4 uger før arrangementet.