Spring til indhold

Overvejelser du som arrangør bør gøre dig

Som arrangør har du ansvar for arrangementet. Derfor er det en god idé at overveje sikkerhedsforholdene.

  • Skal det foregå på ujævnt terræn
  • Er der ting der kan vælte eller blæse væk
  • Lav en sikkerhedsplan med roller, kommandoveje, procedure
  • Informer eventuelle frivillige om sikkerhedsplan
  • Sørg for tydelig skiltning og evt. infotavler
  • Kend dine og medvirkendes roller
  • Overvej om der skal være samaritter til stede
  • Overvej om der skal være vagter eller politi til stede