Spring til indhold

Renserier

  • Renserier skal overholde renseribekendtgørelsen.
  • Nye ind- og udleveringssteder skal anmeldes til os, senest 14 dage inden de tages i brug.

Tilsyn

  • Renserier skal have regelmæssige miljøtilsyn.
  • Vi vil føre miljøtilsyn minimum hvert 6. år.