Spring til indhold

Mindre forurenende virksomheder

  • Mindre forurenende virksomheder er omfattet af bilag 1 i brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Tilsyn

  • Mindre forurenende virksomheder skal have regelmæssige miljøtilsyn.
  • Vi vil føre miljøtilsyn minimum hvert 6. år.