Spring til indhold

Midlertidige aktiviteter

  • Midlertidige aktiviteter skal anmeldes til os, mindst 14 dage før de skal udføres.
  • Anmeldelsen skal ske på Virk.dk

Anmeld en midlertidig aktivitet

Midlertidige aktiviteter er:

  • Bygge- og anlægsarbejder.

  • Nedrivningsaktiviteter.

  • Bygningsfacadebehandling.

  • Overfladebehandling af fritstående stålkonstruktioner eller andre større fritstående konstruktioner.