Spring til indhold

Sagerne sendes i høring

  • Søger du om miljøtilladelse eller miljøgodkendelse, skal vi foretage en høring af dine naboer og andre parter.
  • Afgørelser om miljøtilladelser og miljøgodkendelser kan påklages til Miljø og Fødevareklagenævnet.
  • Se aktuelle sager i høring under punktet Landbrug.
    Hvis punktet ikke er på listen, er der ingen sager i høring.