Spring til indhold

Hvordan søger jeg

  • Ansøgning skal foretages på husdyrgodkendelse.dk.
  • Ansøgningen skal vedlægges et målfast oversigtskort, en situationsplan med bygningsudvidelserne, afløbsplaner og en beredskabsplan.
  • Vi skal have en beskrivelse af dine anlæg til opbevaring af husdyrgødning og til foder.
  • Har du egne vandboringer, skal de indtegnes på et oversigtskort med oplysning om anvendelse.
  • Når vi har modtaget din ansøgning, vil du modtage en kvittering.

Ansøg en miljøtilladelse eller miljøgodkendelse