Spring til indhold

Krav til anmeldelse

 • Ved nyt byggeri skal anmeldelsen indeholde dokumentation for, at indretningen overholder gældende krav herunder styrke, tæthed og bestandighed.
 • Du skal oplyse, hvor anlægget placeres (på kort) og om de forskellige afstandskrav kan overholdes.
 • Kommunen kan dispensere for nogle af afstandskravene.
 • Anmeldelsen skal indeholde oplysninger om både det anmeldte anlæg og de eksisterende anlæg på ejendommen:
  • Fast placerede husdyranlæg (herunder stalde, permanente læskure og lignende): 
   • Dyrearter og -typer
   • Produktionsarealets størrelse i m² 
   • Staldsystem 
   • Bygge- og konstruktionstegninger 
  • Gødningsopbevaringsanlæg (møddinger, gyllebeholdere m.v.)
   • Konstruktionstegninger, driftsforskrifter m.v.
  • Ensilageopbevaringsanlæg (ensilagepladser, f.eks. plansiloer/køresiloer, tårnsiloer m.v.) 
   • Konstruktionstegninger, driftsforskrifter m.v. 
 • Hvis du ikke hører fra os inden to uger fra modtagelsen af anmeldelsen, så er anmeldelsen accepteret.
 • Har du modtager bemærkninger fra os, må du ikke foretage dig noget, før du har hørt fra os igen.