Spring til indhold

Hvor må du have et hobbydyrehold

 • Hobbydyrehold, der omfatter hunde eller høns, er tilladte, så længe de ikke er til væsentlig gene for naboerne.
 • Øvrige hobbydyrehold er ikke tilladte i følgende områder:
  • I byzonen.
  • I sommerhusområder.
  • I landsbyer som ved lokalplan er udlagt til boligformål eller til blandet bolig og erhverv. 
 • Der kan søges om dispensation til at have hobbydyrehold i forbudszonerne.
 • En dispensation vil afhænge af, om din ejendom er velegnet til husdyr, og om dine naboer er positive.
 • Hvis du vil søge om en dispensation, skal du sende en ansøgning til os.
 • Ansøgningen skal som minimum indeholde oplysninger om dyreholdets størrelse og sammensætning, staldforhold, folder, opbevaring og håndtering af gødning samt medsende et kortbilag med placering af stalde, folde, møddingspladser mv.