Spring til indhold

Stege Fælled Bakker

  • Stege Fælled Bakker er beliggende på Storegade 103, 4780 Stege.

Placering af jordbank

  • Der modtages ren og lettere forurenet jord jævnfør modtagekriterierne i miljøgodkendelsen.
  • Jordens forureningsgrad skal altid være kendt, inden jorden kan modtages.
  • Der kan udelukkende køres jord til Stege Fælled Bakker efter forudgående aftale med kommunen.
  • Kontakt os på jordforurening@vordingborg.dk eller tlf. 55 36 24 80, hvis du har spørgsmål eller ønsker at benytte modtageanlægget.
  • Alle transporter af jord til Stege Fælled Bakker skal registreres på en køreseddel, som udleveres, når kommunen har accepteret anmeldelsen.
  • Køresedlen skal afleveres til den ansvarlige på pladsen eller i postkassen opsat ved indgangen til Stege Fælled Bakker.