Spring til indhold

Barmosen Jordbank

  • Barmosen Jordbank er beliggende på Mosegårdsvej 20 D, 4760 Vordingborg.

Placering af jordbank

  • Der modtages ren og lettere forurenet jord jævnfør modtagekriterierne i miljøgodkendelsen.
  • Jordens forureningsgrad skal altid være kendt, inden jorden kan modtages i jordbanken.
  • Der kan udelukkende køres jord til Barmosen Jordbank efter forudgående aftale med kommunen.
  • Kontakt kommunen på mail jordforurening@vordingborg.dk eller på tlf. 55 36 24 80. 
  • Åbningstiderne er 7:00 til 18:00 på alle hverdage. Kontakt kommunen, hvis der er behov for at køre jorden til pladsen på andre tidspunkter.
  • Alle transporter af jord til Barmosen Jordbank skal registreres på en køreseddel.
  • Køresedlen skal afleveres til den ansvarlige på pladsen eller i jordbankens postkasse ved indgangen.

Barmosen Jordbank