Spring til indhold

Hvornår skal du søge om tilladelse?

  • Hvis din grund er kortlagt på vidensniveau 1 eller 2 (V1, V2) af Region Sjælland eller det tidligere Storstrøms Amt, skal du søge om § 8-tilladelse, inden du går i gang med at:
    • bygge/ombygge
    • grave
    • ændre en ejendoms anvendelse fx fra erhverv til bolig.
  • Du kan ikke få byggetilladelse på en forurenet grund, før vi har afklaret, om der skal stilles særlige krav til projektet.