Spring til indhold

Dagrenovation for erhverv

  • Virksomheder skal kildesortere deres affald og sikre at væsentlige dele af virksomhedens sorterede affald forberedes til genbrug, genanvendes eller anvendes til endelig materialenyttiggørelse.
  • Kommunen må ikke indsamle sorteret genanvendeligt affald fra erhverv. Derfor har virksomheder kun mulighed for at få hentet dagrenovation og fx ikke pap eller madaffald via de kommunale ordninger.
  • Dagrenovationen må indeholde mindre mængder forbrændingsegnet affald.
  • Alle virksomheder har mulighed for at tilmelde sig kommunal indsamling af dagrenovation.
  • Tilmelding sker ved henvendelse til Affaldsgruppen.
  • Se gebyrerne for 2022
  • Reglerne for afhentning af dagrenovationslignende affald fra erhverv er beskrevet i Regulativet for erhvervsaffald i §10.