Spring til indhold

Uddannelse og opkvalificering

AFDÆKNING AF KOMPETENCEBEHOV

Vores virksomhedskonsulenter kender kompetencekravene i jeres branche og kan hurtigt hjælpe med at kortlægge jeres behov.

Herefter iværksætter vi målrettet opkvalificering og efteruddannelse af jeres medarbejdere.

JOBROTATION

Med jobrotationsordningen kan I fx sende en eller flere medarbejdere på efteruddannelse, mens vi erstatter de ansatte med ledige vikarer i uddannelsesperioden. På den måde får I opkvalificeret medarbejderne, uden at der går tomgang i produktionen. Samtidig styrker I virksomhedens fremtidige grundlag for at finde nye medarbejdere, da mange af vikarerne efterfølgende vil være oplagte kandidater til jeres næste ledige stillinger. Det hele foregår med et tilskud, som i mange tilfælde gør det udgiftsneutralt for virksomheden.

VOKSENLÆRLING

Med voksenlærlingeordningen kan I være med til at uddanne fremtidens arbejdskraft inden for jeres branche. Hvis I ikke selv har fundet en voksenlærling, kan vi hjælpe med udsøgning, screening og videreformidling. Voksenlærlinge har ofte lidt større erfaring og kan gå mere selvstændigt til opgaverne fra første færd.

Opret og send ansøgning om tilskud til voksenlærling

SÅDAN GØR VI

Med afsæt i jeres behov udarbejder vi sammen et udkast til en uddannelsesplan, som kan sættes i værk via jobrotations- og/eller voksenlærlingeordningen. Det er i mange tilfælde også muligt at vælge enkeltstående kurser med VEU-godtgørelse. 

Vi henviser herefter til den relevante uddannelsesinstitutions vejledere eller VEU-konsulenter, som hjælper med at sætte uddannelsesplanen i værk. 

I forbindelse med jobrotation hjælper vi med at udsøge, screene og videreformidle relevante vikarer til din virksomhed. Vi kan også hjælpe med kortere kurser til vikarerne inden opstart på jobrotation, så de er klar til at gå direkte ind i produktionen. 

Vi hjælper også med at udsøge, screene og videreformidle relevante voksenlærlingekandidater.