Spring til indhold

Servicemål Borger og Arbejdsmarked

BORGER- OG ARBEJDSMARKEDSAFDELINGEN

REKRUTTERING, OPKVALIFICERING AF ANSATTE M.V. 

 • Virksomheden vil blive kontaktet om henvendelsen senest den efterfølgende arbejdsdag.
 • Ved rekruttering af ordinær arbejdskraft vil virksomheden senest inden for 3 arbejdsdage få tilbudt kvalificerede kandidater eller – hvis dette ikke er muligt – blive kontaktet med forslag til alternative løsninger.
 • Ved rekruttering i privat løntilskud, virksomhedspraktik m.v. – senest inden for 5 arbejdsdage.
 • Ved rekruttering til offentlige løntilskudsansættelser – senest inden for 10 arbejdsdage.
 • Jobrotation, voksenlærlinge, efteruddannelse – tilbud om besøg af virksomhedskonsulent senest inden for 5 arbejdsdage.
 • Iværksættelse af afskedigelser, arbejdsfordeling – tilbud om besøg af virksomhedskonsulent senest inden for 5 arbejdsdage 

FASTHOLDELSE AF SYGEMELDTE, FLEKSJOB, VEJLEDNING OM REFUSION

 • Virksomheden bliver kontaktet med råd og vejledning senest den efterfølgende arbejdsdag
 • Ved fastholdelse – tilbud om besøg af virksomhedskonsulent senest inden for 5 arbejdsdage
 • Rekruttering til fleksjob – senest inden for 5 arbejdsdage

UDBETALING AF REFUSION (SYGEDAGPENGE, FLEKSJOB, LØNTILSKUD, JOBROTATION M.V.)

 • Virksomheden bliver kontaktet om henvendelsen senest den efterfølgende arbejdsdag 

RÅD OG VEJLEDNING, SOM IKKE ER OMFATTET AF OVENSTÅENDE, ØVRIGE HENVENDELSER M.V. 

 • Virksomheden vil blive kontaktet om henvendelsen senest den efterfølgende arbejdsdag.
 • Ved myndighedsopgaver tilstræbes, at en afgørelse kan træffes inden for 10 arbejdsdage – hvis ikke det er muligt, vil virksomheden inden for 10 arbejdsdage modtage en orientering om sagens forløb, og hvornår endeligt svar kan foreligge.

Godkendt i Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den 05-11-2014