Spring til indhold

Ansættelse med tilskud

FÅ AFDÆKKET MULIGHEDERNE

Udvid mulighederne med virksomhedspraktik, job med løntilskud og fleksjob. 

I dialog med din virksomhed hjælper vi med at afdække jeres muligheder for at give plads til ledige, der umiddelbart står lidt længere fra arbejdsmarkedet. 

  • Med virksomhedspraktik (uden lønudgift) kan I give en ledig chancen for at styrke sine kompetencer og sin tilknytning til arbejdsmarkedet. Samtidig får I Iøst konkrete opgaver og møder en potentiel ny medarbejder. Vil I gerne oprette faste praktikpladser med løbende udskiftning af praktikanter, kan I oprette et såkaldt virksomhedscenter.

  • Med løntilskudsordningen får I mulighed for at oplære en ny medarbejder over en lidt længere periode og afprøve samarbejdet og kemien i praksis før en ordinær ansættelse. 

  • Med fleksjob kan I give en ledig med nedsat arbejdsevne mulighed for at give sit bidrag på arbejdsmarkedet. Samtidig får I løst nogle af de opgaver, I måske ellers har svært ved at nå.

Opret og send ansøgning om løntilskud eller virksomhedspraktik

VI UDSØGER, SÆTTER I VÆRK OG FØLGER OP

Typisk for ansættelser med tilskud og ulønnede forløb vil vi opsøge din virksomhed med et tilbud om et forløb for en konkret kandidat. Men på baggrund af jeres ønsker kan vi også finde og screene relevante profiler for motivation, faglige og personlige kvalifikationer, og sende de bedste ledige kandidater videre til din virksomhed. 

Inden opstart gør vi en dyd ud af at afstemme forventningerne til forløbet eller ansættelsen, så både virksomhed og medarbejder har et tydeligt billede af formålet og får maksimalt udbytte. Ved behov kan vi iværksætte kortere opkvalificering før eller sideløbende med virksomhedspraktik eller ansættelse med løntilskud. 

Vi følger løbende op på ansættelsen/forløbet, så vi sikrer fremdrift og udvikling. Hvis I vil medvirke, vil vi gerne lave en konkret evaluering, som din virksomhed og vi kan bruge fremadrettet.