Spring til indhold

Mulighedserklæring

Mulighedserklæringen bruges, hvis du efter dialog med medarbejderen er i tvivl om, hvilke hensyn der skal tages til medarbejderens helbred for, at medarbejderen kan vende tilbage i arbejde. Der kan også være overvejelser om, hvorvidt medarbejderen skal vende tilbage på hel eller deltid med de sædvanlige opgaver eller med tilpassede opgaver.

Ved hjælp af mulighedserklæringen kan du få oplysninger om medarbejderens funktionsbegrænsninger i forhold til arbejdet. Du har dog ikke krav på at få oplyst en eventuel diagnose.

Mulighedserklæringen kan anvendes på et hvilket som helst tidspunkt i sygeforløbet. Erklæringen kan også anvendes ved forløb med gentagne sygemeldinger – dvs. erklæringen kan udarbejdes på et tidspunkt, hvor medarbejderen ikke er sygemeldt, men har gentagne sygemeldinger bag sig.

Du og medarbejderen skal i fællesskab på et møde udfylde mulighedserklæringens side 1 (punkt 1-6). Den udfyldte side 1 danner grundlag for lægens udtalelse, som gives på side 2.

Se eksempel på en mulighedserklæring