Spring til indhold

Jobcenterets rolle

  • Jobcenteret administrerer sygedagpengeloven, og sikrer blandt andet, at du som arbejdsgiver får refusion, svarende til sygedagpengesatsen, hvis der udbetales løn til en sygemeldt medarbejder.
  • Jobcenteret bliver involveret, hvis en medarbejder er sygemeldt i mere end 30 dage. Efter de 30 dage har du som arbejdsgiver pligt til at oplyse jobcentret om medarbejderens sygemelding – uanset årsagen til fraværet.
  • Jobcentret starter en sag, hvor der følges op på medarbejderens sygemelding og den sygemeldte medarbejder har pligt til at deltage i jobcenterets opfølgning.